منوی انجمن برق
 
  A very basic Superfish menu example
 
 صورتجلسات
 

امکانات  سایت اینترنتی انجمن مهندسین

1-اساسنامه انجمن (آدرس دفتر انجمن، راه های تماس)

2-اعضا هیات مدیره

3-صورتجلسات

4-اخبار بازدیدها، سمینارهای علمی، کنفرانس ها

5-گالری عکس

6-پروفایل اعضا (حدود 2000 نفر)

7-کمیته های فرعی

8-نظرسنجی و پیشنهادات و انتقادات

9-لینک های مفید و لینک به دیگر شاخه ها و شاخه مرکزی

10-حامیان انجمن

11-سیستم ایمیل

12-دریافت مقالات جهت نظامنامه

13-درخواست ارائه سمینار

14-تبلیغات و اسپانسرهای انجمن

15-استانداردها، صنعت برق و بین الملل

16-کتابخانه الکترونیک

17-فرصت های شغلی

18-مزایای عضویت در انجمن

19-مشاوره تحصیلات تکمیلی

20-عضویت در انجمن

تغییر قالب صفحه